Quranic
1-0
Rahman ve Rahim ALLAH'ın ismiyle.
1-1
Övgü, evrenlerin Rabbi ALLAH'adır.
23


1-2
Rahman, Rahim (Merhametli),
1


1-3
Yargı (Din) Gününün sahibi.
4


1-4
Ancak sana tapar, ancak senden yardım dileriz.
4


1-5
Bizi doğru yola ilet.
0


1-6
Gazaba uğrayanların ve sapmışların değil; kendilerine iyilikte bulunduğun kimselerin yoluna...
2