Quranic
1-0
Rahmân ve rahîm olan Allah'ın adıyla [59,22-24]
1-1
Bütün hamdler, övgüler âlemlerin Rabbi Allah'adır.
22


1-2
O rahmândır, rahîmdir.
0


1-3
Din gününün, hesap gününün tek hâkimidir. [24,25; 37,53]
4


1-4
(Haydi öyleyse deyiniz): “Yalnız Sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız.” [73,9; 6,1; 3,64]
4


1-5
Bizi doğru yola, Sana doğru varan yola ilet.
0


1-6
Nimet ve lütfuna nail ettiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanların ve sapkınlarınkine değil. [4,69]
2