Quranic
1-0
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1-1
Hamd o âlemlerin Rabbi,
23


1-2
O Rahmân ve Rahim,
1


1-3
O, din gününün maliki Allah'ın.
4


1-4
Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).
4


1-5
Hidayet eyle bizi doğru yola,
0


1-6
O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.
2