Quranic
1-0
Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.
1-1
Hamd (övme ve övülme), alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
23


1-2
O, rahmandır ve rahimdir.
1


1-3
Ceza gününün malikidir.
4


1-4
(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.
4


1-5
Bize doğru yolu göster.
0


1-6
Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!
2