Quranic
1-0
bismi-llâhi-rraḥmâni-rraḥîm.
1-1
elḥamdü lillâhi rabbi-l`âlemîn.
20


1-2
erraḥmâni-rraḥîm.
0


1-3
mâliki yevmi-ddîn.
4


1-4
iyyâke na`büdü veiyyâke neste`în.
4


1-5
ihdine-ṣṣirâṭa-lmüsteḳîm.
0


1-6
ṣirâṭa-lleẕîne en`amte `aleyhim gayri-lmagḍûbi `aleyhim vele-ḍḍâllîn.
2