Quranic
1-0
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla:
1-1
Hamd, Alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.
20


1-2
O Rahman ve Rahim'dir,
0


1-3
Din Gününün sahibidir.
4


1-4
Ancak Sana kulluk eder ve yalnız Senden yardım dileriz.
4


1-5
Bizi doğru yola eriştir.
0


1-6
Nimete erdirdiğin kimselerin yoluna; gazaba uğrayanların, ya da sapıtanların yoluna değil.
2