Quranic
1-0
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla
1-1
Hamd* Alemlerin Rabbinedir.
22


1-2
Rahman ve Rahimdir.
0


1-3
Din gününün malikidir.
4


1-4
Biz yalnızca Sana ibadet eder ve yalnızca Senden yardım dileriz.
4


1-5
Bizi doğru yola ilet;
0


1-6
Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna gazaba uğrayanların ve sapmışlarınkine değil.
2