Quranic
1-0
KWA JINA LA MWENYEZI MUNGU MWINGI WA REHEMA MWENYE KUREHEMU.
1-1
Sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, Mola Mlezi wa viumbe vyote;
23


1-2
Mwingi wa Rehema Mwenye Kurehemu;
1


1-3
Mwenye Kumiliki Siku ya Malipo.
4


1-4
Wewe tu tunakuabudu, na Wewe tu tunakuomba msaada.
4


1-5
Tuongoe njia iliyo nyooka,
0


1-6
Njia ya ulio waneemesha, siyo ya walio kasirikiwa, wala walio potea.
2