Quranic
1-0
I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
1-1
Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre,
20


1-2
den Nåderike, den Barmhärtige,
0


1-3
som allsmäktig råder över Domens dag!
4


1-4
Dig tillber vi; Dig anropar vi om hjälp.
4


1-5
Led oss på den raka vägen -
0


1-6
den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina gåvor; inte de som har drabbats av [Din] vrede och inte de som har gått vilse!
2