Quranic
1-0
Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
1-1
Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të botërave!
20


1-2
Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!
0


1-3
Sunduesit të ditës së Gjykimit!
4


1-4
Ty të adhurojmë dhe prej Teje ndihmë kërkojmë!
4


1-5
Udhëzona në rrugën e drejtë!
0


1-6
Në rrugën e atyre ndaj të cilëve ke bekimin, e jo në të atyre që je i hidhëruar, dhe që kanë humbur!
2
A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library 'imagick.so' (tried: /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so (libMagickWand-7.Q16HDRI.so.7: cannot open shared object file: No such file or directory), /opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so (/opt/alt/php74/usr/lib64/php/modules/imagick.so.so: cannot open shared object file: No such file or directory))

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: