Quranic
1-0
În numele lui Dumnezeu cel Milos şi Milostiv.
1-1
Slavă lui Dumnezeu, Domnul lumilor,
23


1-2
Milosul, Milostivul,
1


1-3
Stăpânul Zilei Judecăţii!
4


1-4
Ţie ne închinăm, Ţie îţi cerem ajutorul.
4


1-5
Călăuzeşte-ne pe Calea cea Dreaptă,
0


1-6
calea celor binecuvântaţi de Tine, şi nu a celor care Te-au supărat, şi nici a celor rătăciţi.
2