Quranic
1-0
In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige.
1-1
Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.
20


1-2
De Erbarmer, de Meest Barmhartige.
0


1-3
De Heerser op de Dag des Oordeels.
4


1-4
U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp.
4


1-5
Leid ons op het rechte Pad.
0


1-6
Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.
2