Quranic
1-0
In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige.
1-1
Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners,
23


1-2
de erbarmer, de barmhartige,
1


1-3
de heerser op de oordeelsdag.
4


1-4
U dienen wij en U vragen wij om hulp.
4


1-5
Leid ons op de juiste weg,
0


1-6
de weg van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen.
2