Quranic
1-0
به نام خداوند رحمتگر مهربان
1-1
ستايش خدايى را كه پروردگار جهانيان،
23


1-2
رحمتگر مهربان،
1


1-3
[و] خداوند روز جزاست.
4


1-4
[بار الها] تنها تو را مى‌پرستيم، و تنها از تو يارى مى‌جوييم.
4


1-5
ما را به راه راست هدايت فرما،
0


1-6
راه آنان كه گرامى‌شان داشته‌اى، نه [راه‌] مغضوبان، و نه [راه‌] گمراهان.
2