Quranic
1-0
Ve jménu Boha, Milosrdného, Slitovného.
1-1
Chvála Bohu, Pánu světů,
22


1-2
milosrdnému, slitovnému,
0


1-3
vládci dne soudného.
4


1-4
Tebe vzýváme a k Tobě se utíkáme.
4


1-5
Veď nás stezkou přímou,
0


1-6
stezkou oněch, které jsi zahrnul milostí svou: nikoliv těch, na které rozhněván jsi a těch, kteří bloudí.
2