Quranic
1-0
Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.
1-1
Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,
20


1-2
Milosrdnému, Slitovnému,
0


1-3
vládci dne soudného!
4


1-4
Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,
4


1-5
veď nás stezkou přímou,
0


1-6
stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.
2