Quranic
1-0
U ime Allaha, Milostivog, Milosrdnog!
1-1
Hvala Allahu, Gospodaru svjetova,
20


1-2
Milostivom, Milosrdnom,
0


1-3
Vladaru Dana sudnjeg!
4


1-4
Tebe obožavamo i od Tebe pomoć tražimo.
4


1-5
Uputi nas na put pravi
0


1-6
Put onih kojima si blagodat darovao, Ne onih na kojima je srdžba, niti zalutalih.
2