Quranic
1-0
U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!
1-1
Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo,
20


1-2
Milostivog, Samilosnog,
0


1-3
Vladara Dana sudnjeg,
4


1-4
Tebi se klanjamo i od Tebe pomoć tražimo!
4


1-5
Uputi nas na Pravi put,
0


1-6
na Put onih kojima si milost Svoju darovao, a ne onih koji su protiv sebe srdžbu izazvali, niti onih koji su zalutali!
2