Quranic
1-0
Mərhəmətli və Rəhmli Allahın adı ilə!
1-1
Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha,
22


1-2
Mərhəmətli və Rəhmliyə,
0


1-3
Haqq-hesab gününün Hökmdarına!
4


1-4
Biz yalnız Sənə ibadət edir və yalnız Səndən kömək diləyirik.
4


1-5
Bizi doğru yola yönəlt –
0


1-6
nemət bəxş etdiyin şəxslərin yoluna, qəzəbə uğramışların və azmışların yoluna yox!
2